นางสาวจิรัชญา ไทยมี (น้องหญิง) G.11B ได้รับเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ รางวัล ต้นกล้าเสมาคุณาธร ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ