ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว รัญชิดา ดวงคำ (สุพรีม) G.12B และ นางสาวธวัลรัตน์ ทองประเสริฐ์ (อาเรน่า) G.12B