ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ทองทา (ขวัญ) G.12B ,นายกฤต โซ (จอนห์นี่) G.12B ,และ นางสาวภัททิยา แจนเนล (ริต้า)G.12A2 วงดนตรี Vamos Ambassador Billingual School ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมในโครงการประกวดวงดนตรี ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ