ด.ช.ปองคุณ ทองแตง (คุนหลุน) G.6A นักกีฬาเทควันโดตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์"