ด.ช.ชนุตม์ ชมกลิ่น (น้องพีค) G.6C ร่วมแข่งขันโครงการกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยทีมฮอกกี้น้ำแข็งจังหวัดเชียงใหม่