ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง อัยย์ญาฎา ศรีเจริญศักดิ์ (น้องไอด้า) G.7B เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน