น้องคุณหมิงเข้าร่วมการแข่งขันG H Bankเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565