คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.พิมพ์นิภา วงศ์ศิริอำนวย ร่วมแข่งขัน แบตบินตัน รายการ KBC
Junior serie 2019 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 (2nd runner up) GIRL'S SINGLE UNDER9 ประเภท หญิง เดี่ยวอายุ 9 ปี

ณ สนามThe challenger sports centre (Kepong branch) เมือง Kepong ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2562