คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับน้องแพรวา-เด็กหญิงศุภาพิญช์ สิงหเดช ที่ได้รับรางวัล หนูน้อยสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ( Little Miss Songkran Chiangmai 2019) ในงาน ประกวด นางงามสงกรานต์ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2562 เมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ ข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>