คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณฐกร อมาตยกุล เครือวงศ์ (น้องณะโม) G.1 A
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ภาณุรังษี swimming Club ครบรอบ 25 ปี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชายและ

เหรียญเงินจากการแข่งขันว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 คูณ 50 เมตร 7 ปีชาย แข่งชัน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562