คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงยินดี กับ ด.ช.ริวตะ ชิมิสึ Ryuta Shimizu (น้องริวตะ ) เข้าร่วมแข่งขัน บาลานต์ไบค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยทอง รุ่นอายุ 6-8 ปี ชาย และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นแข่งขันผสม ชาย อายุ 6-8 ปี แข่งขัน ณ พรอมเมนาดา เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562