คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ 
1. ด.ช.ริวตะ ชิมิสึ (Ryuta Shimizu) G.2 A เข้าร่วมแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner bike
ได้รับรางวัล 1. รุ่น Professional อายุ7ปีขึ้นไปชาย ได้อันดับ2 //. รุ่น Open อายุ5ปีขึ้นไปชาย ได้อันดับ 3 และ รางวัลทำเวลาประจำสนามดีที่สุด รุ่นอายุ7ปี 280ม 48วินาที
2. ด.ญ.นลินรัตน์ สุธรรมรัตนกูล (Nunu) สนามที่1:รุ่นอายุ7ปีขึ้นไปหญิงได้อันดับที่ 2 รุ่นOpen อายุ 5 ปี ขึ้นไปหญิงได้อันดับที่ 2 
3. ด.ช.กฤษฏิ์มงคล สุธรรมรัตนกูล (Kiki) :รุ่นอายุ 6-7 ปี ชายได้อันดับที่ 1 รุ่นopen อายุ5ปีขึ้นไปชายได้อันดับที่ 4 
ณ สนามแข่งขันชั่วคราว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ (หอคำหลวง)
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562