คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.กฤษฏิ์มงคล สุธรรมรัตนกูล (น้องกิกี้)G.1B เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว
PUSH BIKE CHIANG RAI 2020 BY CMRD#1: รุ่นอายุ 7ปีขึ้นไปชาย ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ,
รุ่น OPEN อายุ5ปีขึ้นไปชายได้รับรางวัล อันดับที่ 2 พร้อมด้วย
ด.ญ.นลินรัตน์ สุธรรมรัตนกูล (น้องนูนู่)G.2C เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว
PUSH BIKE CHIANG RAI 2020 BY CMRD#1 :รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไปหญิงได้รับรางวัลอันดับ3 ,
รุ่น OPEN อายุ5ปีขึ้นไปหญิง ได้รับรางวัล อันดับ 3 ณ ลานกาสะลอง เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563