โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยอาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วย ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษา และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ณ ห้องประชุม ABS เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564