คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ร่วมพลัง น้ำใจ ร่วมบริจาค โถสุขภัณฑ์ และเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับเด็กบ้านยินดี เพื่อสนับสนุนเงินค่าอาหาร และกิจกรรมของเด็กบ้านยินดี ต่อไป ณ บ้านแพะวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อ 25 มกราคม 2563