คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภารกิจที่สำคัญอันทรงเกียรติ และภาคภูมิใจสูงสุดของ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) และครอบครัว ที่ได้รับโอกาสให้ขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในรัชกาลที่ 10ในงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงาน "โครงการหลวง 2563" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการรับเสด็จครั้งนี้น้องแพรวาได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรัก, เพลงจันทร์ในใจในระหว่างรอรับเสด็จและร้องเพลงร่วมคณะในเพลง ใต้ร่มไตรรงค์, เพลงแผ่นดินของเราพร้อมกับการบรรเลงดนตรีของวงดนตรีจิตอาสาฯ ภาคประชาชนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563