คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ญ. ณฤดี นราภิรมย์สุข (น้องกุ๊บกิ๊บ)ชั้น ป.3 เข้าร่วมการ ประกวดเดินแฟชั่นโชว์ Prince & Princess of my dream และได้รับรางวัล “The Best Introduction 2019” ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่าเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง E- Sport Arena วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562