คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 (YTMF 2020) ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภท Junior Electone Solo รุ่นอายุ 9 ปี - ไม่เกิน 12 ปี
2. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภท Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
3. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
แข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ