อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา(ABS)

มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา)
G.5 B เข้าร่วมการประกวด Young Model of the World 2019 ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัล 4 รางวัลดังต่อไปนี้
The Winner of Young Model of the World 2019..
The Best Runway
The Best Costume
Ambassador of Young Model of the World 2019

การประกวดจัดขึ้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว