อบรมหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ. รร. โกวิทธำรง เชียงใหม่
 
 
 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>