ผลการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เจอ โรงเรียนจอมทอง

ในรายการ กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2560

ณ  สนามกีฬาเทศบาล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ชนะ 34 ต่อ 11 คะแนน