คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิริญดา  กีรติโณทัย นักเรียนเกรด 8A ได้รับรางวัลสยามคเณศวร สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  บุคคลตัวอย่างตันแบบของสังคม ประจำปี 2561 รับรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ TOT อาคาร 9 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒน

 

 

 

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>