ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งกีฬา ระหว่างโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559ในการแข่งขันกอล์ฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมและประเภทบุคคล ในรุ่นอายุ 14 ปีและ 16 ปี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>