เด็กชายธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณากร น้องพลัส G.7B
เป็นนักกีฬาเทควันโด้พุมเซ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>