คณะกรรมการนักเรียน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย โดยกิจกรรมแรกคือ การสร้างทีมที่เข็มแข็ง ณ สวนทวีชล เชียงใหม่

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>