ตารางเรียน 2565

 ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2565

Pre-School-D/Nursery K-2B  
Pre-School-A K-2C  
Pre-School-ฺB K-2D  
Pre-School-C K-2 Inter A  
K-1A K-2 Inter B  
K-1B K-3A  
K-1C K-3B  
K-1D K-3C  
K-1-Inter-A K-3D  
K-1-Inter-B K-3 Inter A  
K-2A K-3 Inter B  

 

G 1A G 7A
G 1B G 7B
G 1inter G 7C
G 2A G 8A
G 2B G 8B
G 2C G 9A
G 2inter G 9B
G 3A G 9C
G 3B G 10A
G 3C G 10B
G 3inter G 11A
G 4A G 11B
G 4B G 12A
G 4C G 12B 
G 4inter    
G 5A    
G 5B    
G 5C    
G 5D    
G 5inter    
G 6A    
G 6B    
G 6C    
G 6inter