เครื่องแบบนักเรียน และการแต่งกาย

     นักเรียนควรแต่งกายในชุดที่เรียบร้อย สะอาด และเหมาะสม โดยต้องสวมใส่ชุดนักเรียนที่เป็นแบบฟอร์มของทางโรงเรียนที่จัดจำหน่ายโดยสำนักงานของโรงเรียน และปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการแต่งกายอย่างเคร่งครัด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดเรื่องการแต่งกายของนักเรียน

     ชุดนักเรียน และทรงผมที่ไม่ใช่ ฟอร์มของโรงเรียนอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางโรงเรียนซึ่งนักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง นักเรียนควรแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดนักเรียน

ได้กำหนดเสื้อโรงเรียนไว้ 3 สี คือ สีขาว สีฟ้า และสีเหลือง

นักเรียนหญิงสวมใส่กระโปรงกางเกงลายสก๊อตฟ้าขาว นักเรียนชายใส่กางเกงขายาวหรือขาสั้นสีดำ

นักเรียนหญิงใส่รองเท้านักเรียนสีดำ นักเรียนชายใส่รองเท้านักเรียน หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ

  

เครื่องแบบพลศึกษา

เครื่องแต่งกายพลศึกษาประกอบด้วยเสื้อยือคอโปโล และกางเกง ใช้แบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ซึ่งนักเรียนจะต้องใส่ในวันที่มีวิชาพละศึกษา  สวมถุงเท้า และรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกเท่านั้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)