สิ่งอำนวยความสะดวก

     โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนานั้น  มีอาคารเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีรั้วล้อมรอบ  และภายในบริเวณได้จัดให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น  และได้จัดให้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ  ดังต่อไปนี้

กลางแจ้ง

- สระว่ายน้ำ ขนาดลึก 1 เมตร ยาว 10 เมตร กว้าง 5 เมตร

- สนามเด็กเล่นสำหรับอนุบาลและประถมศึกษา

- สนามบาสเก็ตบอล

- สนามสำหรับฝึกช้อมและแข่งฟุตบอล

- แปลงปลูกผัก

ภายในอาคาร

- ห้องสมุด

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- โรงอาหาร

- โรงยิม

- ห้องพักครู

- ห้องดนตรี