ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 1 ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐