การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เรื่อง กิจกรรมลอยกระทง ,กิจกรรมกีฬาสี ,กิจกรรมคริสมาสต์ และเรื่องอื่นๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านร่วมกัน