การอบรมให้ความรู้เรื่อง "จิตวิทยาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความเครียดจาก โศกนาฎกรรม และข่าวที่น่าเศร้า และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน"