กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงให้กับนักเรียน โดยมีการสอนให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การปรดิษฐ์โคมประทีป กิจกรรมกาดล้านนา (กาดมัดย้อมมัดใจ๋)