โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คณะครู ฝ่ายอำนวยการ และบุคลากร จัดทำโครงการ “จิตอาสาพึ่งพายามหนาว”