คณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา (ABS) บริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน โต๊ะญี่ปุ่นชนิดพับได้ เวชภัณฑ์ ฯลฯ แก่โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 - ปิตุราษฎร์