คณะผู้บริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) บริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่ม ถุงเท้า ขนม อุปกรณ์การเรียน และเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน