ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฤดี นราภิรมย์สุข (น้องกุ๊บกิ๊บ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล

1. เกียรติบัตร อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 40 ปีการศึกษา 2565
2. เกียรติบัตร อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565
3. เกียรติบัตร อันดับ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565
4. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดคำขวัญ ระดับชั้นประถมศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่