โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) จัดพิธีไหว้ครู ให้นักเรียนในระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาตอนปลาย( อนุบาล - ป.6 )