โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) จัดกิจกรรม กีฬาสีครูบุคลากร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ณ สนาม กรีนโดม ABS