โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Navis Capital , คณะผู้บริหารจาก IGC Institute of Global Citizenship ประเทศเวียดนาม และคณะผู้บริหารจาก Japan Hiroko Team ประเทศญี่ปุ่น