กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 ณ เชียงใหม่ แอดเวนเจอร์แลนด์

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>