อบรมหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ. รร. โกวิทธำรง เชียงใหม่