ฝ่ายงานการกีฬาและฝ่ายครูวิชาพละศึกษาของโรงเรียนABSได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงให้กับครู บุคลากรทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ปกครองที่มีความสนใจและรักทางด้านสุขภาพการกีฬาได้มีโอกาสสร้างความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเพื่อจะได้ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความคิดและทัศนคติที่ดีโดยใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาในช่วงเย็นเป็นที่พบปะพูดคุยและแก้ไขปัญหาโดยสร้างความใกล้ชิด ความสามัคคีด้วยการออกกำลังกายต่อไป โดยจะใช้สถานที่บริเวณลานกีฬา สนามฟุตบอล ตึกประถมและมัธยม สนามบาสเกตบอล

กิจกรรมมีทุกวันพุธของสัปดาห์ ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.

ชนิดกีฬา วิ่งรอบสนาม  บาสเกตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน แอโรบิค ฟุตซอล แชร์บอล บอดี้เวทเทรนนิ่ง และอื่นๆ