อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS)

มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมแสดงความยินดี กับ ด.ญ. ขวัญข้าว วงศ์ชัย (น้องขวัญข้าว)G.5 B เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Arts Featival 2019@Singapore แข่งขัน 2 รายการ คือ solo และ Duo ได้รับ-รางวัล Silver Award จากการแข่ง solo เดี่ยว และ -รางวัล Silver Award จากการแข่ง Duo เมื่อ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์