เสาร์ 15 กันยายน 2561 เวลา14.00น.การแข่งขันบาสเกตบอลนานาชาติ ทั้งทีมชายและหญิง รุ่นไม่เกิน15 ปี
โรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน..CMIS a,CMIS b,มงฟอรต์ และ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)

ผลการแข่งขัน..ABS ทั้งทีม ชายและหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
โดยชนะเจ้าภาพ
CMIS team a,
CMIS team b.
ทั้งชายและหญิง

ณ สนามบาสเกตบอลร.ร.นานาชาติ CMIS.