ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ภูตะวัน ฉินยี่ G.8 A และ ด.ช.คุณภัทร สุภวาสน์ G. 8B ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ เข้าลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 6 ตามลำดับ ในรายการ CMU Rujirawong Championship ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนกยกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>