คณะครู นักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย ทีมหญิง และโค้ชตู่ สิรภพ ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ มอบเหรียญ และโล่รางวับ ให้กับทีม นักกีฬาบาสเกตบอลชาย และหญิง ทีม ABS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ทีม จากการแข่งขันบาสเกตบอล CMC Invitaiional Internatianal School ที่จัดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ มอบเหรียญรางวัลพร้อมโล่ ณ ลานเอนกประสงค์ ABS เมื่อ 31 มกราคม 2562