คณะครู นักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ปองคุณ ทองแตง (น้องคุนหลุน) นักเรียน ชั้น ป.2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากการ แข่งขันเทควันโด CMU TAEKWONDO OPEN 8 ณ สนาม 700 th Anniversry Chiang Mai Sports Complex ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดยูยิตสู IPECM LANNA MARTIAL ARTS OPEN ,2019 และรับถ้วยเกียรติยศนักกีฬายอดเยี่ยมเคียวรูกิ ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 8 ปี ของ นายสุรชัย พันธ์กำเนิด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ แข่งขัน ณ ห้อง SKYHALL ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจให้ก้าวต่อไป นักเรียนคนเก่ง ABS น้องคุนหลุน.

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>