อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)มอบเกียรติบัตร ให้ กับคุณ วัชรินทร์​ จัตุชัย​อาจารย์พิเศษ ,พิธีกร ผู้ประกาศ และนักธุรกิจมากความสามารถ ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิต การวางแผนการเรียนและการทำงานที่หลากหลายด้าน ให้กับนักเรียน ​ABS.ณ ห้องแคนทีน ABS เมื่อ วัน​จันทร์​ ที่ 22 กรกฎาคม 2562