อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร  FA Thailand Introductory Course by Chang 2018
นายพิเชษฐ์ อินต๊ะนนท์ (ครูต้อม) ครูแผนกพลศึกษา
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร
FA Thailand Introductory Course by Chang 2018
ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561 ณ สนามอัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งเชียงใหม่