ขอแสดงความยินดีกับ นายธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณกร (พลัส) G.10B ได้รับเกียรติบัตร จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดพัทลุง รายการกีฬาเทควันโด “พัทลุงเกมส์” (พ.ศ.2565) ประเภท พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (คู่ผสม) รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 “ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ